Regionen - Socialdemokratiet

Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Gå til indhold
Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er partimæssigt den største af landets fem  regioner. Til gengæld er regionen arealmæssigt den mindste. Regionen  rummer ca. 30 procent af alle medlemmer af Socialdemokratiet.

Regionsorganisationens opgave er at fremme Socialdemokratisk politik og politiske ideer. Regionsorganisationen  står for opstilling af kandidater til EU-valgene og til  regionsrådsvalgene i Region Hovedstaden. Regionsorganisationen er  samtidig grundlaget for repræsentationen i Socialdemokratiets  hovedbestyrelse, der har den overordnede politiske og organisatoriske  ledelse af Socialdemokratiet imellem partiets kongresser.

En region består af kredsene i den pågældende  region. Regionen opstiller kandidater til regionsrådet og til  Europa-Parlamentet. Regionen vælger også medlemmerne af partiets  hovedbestyrelse, der har den overordnede politiske og organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet imellem partiets kongresser.
Den daglige ledelse af en region (forretningsudvalget) vælges på et  repræsentantskabsmøde bestående af delegerede valgt af partiforeningerne  og kredsene. Bestyrelsen er sammensat af forretningsudvalget og  kredsformændene i regionen.

Den øverste ledelse af partiet er kongressen. De delgerede til kongressen vælges af partiforeningerne og kredsene.

Der er 28 opstillingskredse til Folketinget i Region Hovedstaden. Der  er 29 kommuner, hvoraf Socialdemokratiet sidder på borgmesterposten i  en pæn del af kommunerne.

Regionsorganisationen ledes af et forretningsudvalg og en bestyrelse.

Forretningsudvalget består aktuelt af:

  • Formand: Jan Ankler
  • Næstformand og organisationssekretær: Morten Thorup
  • Økonomisekretær: Alice Rudkjær
  • Kommunikationssekretær: Martin Thor Pedersen
  • Aktivitetssekretær: Peter Schou
  • Uddannelsessekretær: Erik Jensen
  • Kampagnesekretær: Maja Barfod Hørsving
  • Associeret Søren Skov Petersen

Regionsbestyrelsen består af forretningsudvalget, en repræsentant fra hver kreds i regionen og en repræsentant fra DSU.

Seneste opdateringer: 29. maj 2022
Design og drift: VM Line og Convergent Media
Tilbage til indhold