KV21 - Socialdemokratiet

Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Gå til indhold
Valg til kommunalbestyrelsen 2021

Oversigt over kandidater til kommunalbestyrelsesvalget 2021:
Helle Adelborg, 61 år, borgmester i Hvidovre

Mærkesager:
 • Alle har brug for at være værdsat og til gavn – det vil jeg kæmpe for i Hvidovre
 • Et godt børne- og ungdomsliv
 • Lighed i sundhed
 • Ældre skal sikres frihed og tryghed
 • Erhvervsliv og arbejdspladser
 • Udvikling/Økonomi
           
Kenneth F. Christensen, 45 år

Mærkesager:
 • Gode daginstitutioner - bedre normering
 • Folkeskolen − et kvalitetsløft 2.0
 • Bedre vej til ungdomsuddannelse
 • Særligt fokus på udsatte børn og unge
 • Jeg har meget mere politik på hylden, men har valgt at lægge et særligt fokus på børn og unge
Anders Liltorp, 44 år og folkeskolelærer

 
Mærkesager:
 
 • Mere grøn og bæredygtig
 • Udvikle velfærd og satse på kvalitet
 • Nærhed og omsorg for alle
   
Lars Gundelack Jensen, 48 år, pædagog

 
Mærkesager:
 
 • Lige muluigheder for alle
 • Mere fokus på lokal arbejdskraft
 • Den bedste start på livet
 • Tryghed for de ældre
     
Maria Durhuus, 43 år, sygeplejerske

 
Mærkesager:
 
 • Plads og muligheder for alle i kultur– og fritidslivet
 • Fortsætte arbejdet med klimavenlig byudviklingen og udviklingen af havnen
 • At se mennesket før systemet
 • At kæmpe for det fællesskab der giver de mest udsatte borgere styrken til at komme sig
     
Lars Andersen, 57 år, faglig sekretær i Metal Hovedstaden

 
Mærkesager:
 
 • Unge og uddannelse - vi skal vejlede de unge rigtigt
 • Trafik og uddannelse - trafiksikkerhed og mindre støj
 • Vi har brug for alle i Hvidovre; børn, unge, voksne ældre, arbejdsdygtige, uarbejdsdygtige, raske og handicappede
   
Amanda Irina Larsen, 24 år, ungdomskonsulent i Dansk Metal

Mærkesager:
 • Flere almene boliger - der mangler boliger både til unge og ældre
 • Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse - jeg vil gerne kæmpe for, at flere unge får større viden omkring alle de muligheder, de har efter folkeskolen.
 • Flere unge skal have fritidsjob - det er med til at gøre dem klar til arbejdsmarkedet
Vagn Majland, 72 år, programmør, producer og dronepilot

Mærkesager:

 • Hvidovres omdømme på ældreområdet skal løftes
 • Fokus på gode og trygge boligforhold for fysisk og psykisk handicappede
 • Sammenhænge mellem hospitalspsykiatrien og socialpsykiatrien
 • Kommunens informations- og kommunikationsstrategi skal gøres tidsvarende
 • Kommunens medarbejdere skal opleve at blive informeret, få uddelegeret ansvar, have indflydelse på egne arbejdsopgaver og føle sig understøttet af deres leder
     
Benthe Viola Holm, 69 år pensionist

Mærkesager:
 • Sikring af arbejdspladser og kvalitet til gavn for borgerne - nej til udlicitering og ja til uddannelse af kommunens ansatte
 • Jeg ønsker at sikre vores børns velfærd og at de ældre får hvad de har brug for.
 • Hvidovre skal være en tryg kommune for alle – hele livet igennem
Yasir Iqbal, 37, revisor

Mærkesager:
 • En god start til børnene - forbedring af de fysiske rammer og normering i daginstitutionerne, bedre kvalitet i folkeskolen.
 • Foreningsliv - gode rammer både for eliten og bredden
 • Mangfoldighed - der er plads til alle i Hvidovre
Lotte S. Christiansen, 46 år, annoncekonsulent på Hvidovre Avis

Mærkesager:
 • Opdatering af vores faciliteter til fritid og sport
 • Gøre vores kulturliv større og mere synligt
 • Sørge for, at de ældre borgere også har en fremtid
Jette Therese Jørgensen, 64 år, mentor

Mærkesager:
 • Tilgængeligt rådhus for alle - personlig betjening direkte fra gaden
 • Uddannede pædagoger i daginstitutionerne
 • Foreningsliv - vi skal være parate til at give en udstrakt hånd til de foreninger, der kan have brug for det
Jakob Borberg, 42 år, skolelærer

Mærkesager:
 • Et stærkt kultur- og foreningsliv, hvor der er tilbud for alle i kommunen - ung som gammel
 • Det gode seniorliv - vi skal tilbyde boligfællesskaber og rig mulighed for aktivitet
Stefan Bruse Thor Straten, 37 år, projektleder i CONCITO

Mærkesager:
 • Et grønnere Hvidovre for alle - en klimasikker og bæredygtig by
 • Trafik: Støjgener skal bekæmpes og det skal være sikkert at færdes i trafikken
 • Kvalitet til vores børn og unge - folkeskolen og daginstitutioner skal løftes
Idris Yorulmaz, 38 år, beskæftigelseskonsulent

Mærkesager:
 • Børn, unge og uddannelse
 • Beskæftigelse - dem, der kan arbejde, skal arbejde
 • Socialt udsatte familier skal den nødvendige hjælp
 • Fritid og foreningsliv - alle, uanset økonomi, skal kunne være med
Kurt Normark, 70 år, Formand for beboerklagenævnet

Mærkesager:
 • Kæmper for en ROLIG BOLIG - en bedre boligkvalitet for vores borgere
 • Vilkår for handicappede og psykisk syge - større fokus og flere midler
 • Ordentlige parkeringsforhold - skal også indtænkes ved nybyggeri
Robert Jakobsen, 53 år, arbejdsløs konsulent

Mærkesager:
 • Social retfærdighed - økonomisk ansvarlighed
 • Alle har ret og pligt til arbejde efter overenskomst med en fagforening.
 • Vi bygger fremtidens Danmark - Sund kultur & Ren natur, naturligvis!
Carsten Jelund, 74 år, pensionist

Mærkesager:
 • Børn, unge og uddannelse
 • Foreningsliv
 • Udvikling af Hvidovres særpræg
Mikail Erman, 42 år, socialrådgiver

Mærkesager:
 • Styrke folkeskolen
 • Flere ressourcer til daginstitutioner
 • Et værdigt liv og sikre kvalitet for vores ældre medborgere
 • Flere grønne udearealer
Det er lykkedes at få alle 19 kandidater til at opholde sig i samme have på samme tidspunkt og det kom der ovenfor viste billede ud af.

Du kan finde flere oplysnnger om de enkelte kandidater på deres hjemmesider eller på de sociale medier.

Har du planer om at invitere en eller flere kandidater til et møde kan du kontakte kredsformanden i Hvidovrekredsen:

Maria Liltorp
E-mail: Laursen_16@hotmail.com

Fra august vil du kunne møde kandidatgerne på gaden, ved butikscentre og i forbindelse med diverse arrangementer i Hvidovre.

Følg med på denne hjemmeside og i annonceringer i Hvidovre Avis.
Seneste opdateringer: 29. maj 2022
Design og drift: VM Line og Convergent Media
Tilbage til indhold