Regionsrådet - Socialdemokratiet Hvidovre

Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Gå til indhold
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden ledes af 41 folkevalgte politikere, som alle er medlemmer af regionsrådet. Rådets medlemmer sidder også i en række udvalg. Regionsrådets formand er Sophie Hæstorp Andersen (A). De nuværende medlemmer af regionsrådet er valgt til og med 2021.

Online sundhedstjenester og information om hospitaler, psykiatri, praktiserende læger og andre behandlere, akut hjælp, patientrettigheder, frit sygehusvalg, patientvejledere og sundhedstilbud i kommunerne.

Forskning og innovation er en vigtig vej til ny viden og bedre behandling for vores patienter. Region Hovedstaden har omkring 4.000 aktive forskere og mange internationale forskningssamarbejder. Vi forsker årligt for mere end 2 mia. kr.​, hvoraf omkring halvdelen finansieres af eksterne parter. Og vi indgår i mange innovationsprojekter sammen med private virksomheder, som er med til at udvikle nye løsninger, der forbedrer vores sundhedsvæsen.

​Region Hovedstaden arbejder målrettet på, at alle i regionen får en god uddannelse.
Vi vil sikre attraktive uddannelsestilbud, som matcher det, arbejdsmarkedet efterspørger. På sundhedsuddannelsesområdet tilbyder vi og videreuddannelse til vores ansatte og samarbejdspartnere, så vi sikrer et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Hovedstadsregionen skal hele tiden blive bedre til at tiltrække internationale talenter og investeringer fra udlandet, hvis vi skal kunne begå os i den internationale konkurrence.
Derfor  er Region Hovedstaden gået sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt de henholdsvis 46 danske og 33 svenske kommuner i området om at skabe vækst og udvikling i den samlede metropol, som vi kalder Greater Copenhagen.  Den 1. januar 2019 trådte Region Halland og de 6 kommuner ind i Greater Copenhagen, så samarbejdet nu består af 4 regioner og 85 kommuner.

Vi arbejder for grøn trafik og god mobilitet i hele regionen. Her kan du se vores vigtigste indsatser inden for elbiler, supercykelstier, elcykler, ny letbane og hurtig transport med busser og lokalbaner.

​Vi arbejder målrettet for miljøet i hele regionen. Vi renser forurenede grunde for at sikre rent grundvand, vi planlægger råstof-indvinding og vi arbejder strategisk og på tværs for at sikre grøn drift, vækst og udvikling.
Design: VM Line ApS | Drift: Convergent Media ApS | Mediaserver: mServer | Flexvisning: mPlayer | Sidst opdateret: 28-03-2020
Design: VM Line ApS | Drift: Convergent Media ApS |
Mediaserver: mServer | Flexvisning: mPlayer | 28-03-2020
Kredsformand:

Maria Liltorp
laursen_16@hotmail.com
Kredsnæstformand:

Vagn Majland
vm@vm-line.dk
Formand i SYD:

Kim Helmersen
kimhelmersen@mail.dk
Næstformand i SYD:

Jens Bak
bittejens@city.dk
Formand i AHN:

Jacob Borberg (Konst.)
jborberg@hotmail.com
Næstformand i AHN:

Morten Jensen
mail@jskontrol.dk
Tilbage til indhold