EU - Socialdemokratiet Hvidovre

Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Gå til indhold
EU-Parlamentet
Hvad laver Parlamentet?

Parlamentet har tre hovedopgaver:

Lovgivning
 • Vedtager EU-lovgivning sammen med Rådet på grundlag af Europa-Kommissionens forslag
 • Træffer afgørelse om internationale aftaler
 • Træffer afgørelse om nye medlemslande
 • Gennemgår Kommissionens arbejdsprogram og beder den om at fremsætte lovgivningsforslag

Tilsyn
 • Demokratisk overvågning af alle EU-institutioner
 • Vælger Kommissionens formand og godkender Kommissionen som organ. Kan vedtage mistillidsvotum til Kommissionen og tvinge den til at gå af
 • Meddeler decharge, dvs. godkender den måde, EU's budget er brugt på
 • Behandler andragender fra borgerne og foretager undersøgelser
 • Drøfter pengepolitikken med Den Europæiske Centralbank
 • Stiller spørgsmål til Kommissionen og Rådet
 • Valgobservation

Budget
 • Udarbejder EU's budget sammen med Rådet
 • Vedtager EU's langfristede budget, den "flerårige finansielle ramme"
Design: VM Line ApS | Drift: Convergent Media ApS | Mediaserver: mServer | Flexvisning: mPlayer | Sidst opdateret: 28-03-2020
Design: VM Line ApS | Drift: Convergent Media ApS |
Mediaserver: mServer | Flexvisning: mPlayer | 28-03-2020
Kredsformand:

Maria Liltorp
laursen_16@hotmail.com
Kredsnæstformand:

Vagn Majland
vm@vm-line.dk
Formand i SYD:

Kim Helmersen
kimhelmersen@mail.dk
Næstformand i SYD:

Jens Bak
bittejens@city.dk
Formand i AHN:

Jacob Borberg (Konst.)
jborberg@hotmail.com
Næstformand i AHN:

Morten Jensen
mail@jskontrol.dk
Tilbage til indhold